Kermesz w Olchowcu 2017

/ fotorelacja/ 0 comments

Kermesz w Olchowcu 2017 – foto i video relacja

Kermesz w Olchowcu – Video relacja dostępna na YouTube:

Kermesz w Olchowcu

 

20 lat temu po okrągłym stole, na fali odzyskanej niepodległości wiele grup etnicznych, narodowościowych i mniejszościowych postanowiło pokazać swoją obecność. Wówczas zrodziły się festyny, na których prezentowano kulturę i obyczaje nieakceptowane podczas komunizmu. Kermesz wtedy odrodził się według starych tradycji łemkowskich. W 1991 roku, nastąpił w Olchowcu powrót do przedwojennej tradycji organizowania tzw. Kermeszy, czyli odpustów ku czci patrona cerkwi. Olchowiecka cerkiew jest pod wezwaniem Przeniesienia relikwii Św. Mikołaja z Myr Licejskich do Bari, a Kermesz obchodzony jest w najbliższy weekend od dnia 22 maja. W sobotę około godziny 16. odbywa się nabożeństwo – weczirnia. W niedzielę uroczystość rozpoczyna się około godziny 10:00 mszą w cerkwi, której towarzyszy uroczysta procesja.

Powrót do tradycji Kermeszowych nastąpił z inicjatywy osób trzecich – Towarzystwa Karpackiego, a dokładniej Andrzeja Wielochy i Tadeusza Kiełbasińskiego. Pomysł organizacji Kermeszy narodził się u nieżyjącego już Wasyla Toropyły. W 1991 roku Towarzystwo Karpackie, realizując projekt „Powroty do tradycji” zorganizowało pierwszy Kermesz w Olchowcu. Tadeusz Kiełbasiński, Stanisław Kryciński oraz Andrzej Wielocha  namówili mieszkańców do założenia swoich ludowych strojów, pozowania do zdjęć, śpiewania i co najtrudniejsze – pokazania, że są Łemkami. Całość udała się dzięki pomocy Mikołaja Gabły, księdza Jana Pipki oraz Stanisława Toropiły który pełnił funkcję sołtysa.

Pierwszy Kermesz

Na pierwszym Kermeszu – 26 maja 1991, wygłoszono referat na temat strojów łemkowskich, pokazano wystawę zdjęć łemkowskich strojów ludowych oraz wydawnictwa o tematyce łemkowszczyzny. Podczas mszy ksiądz wygłosił kazanie w języku łemkowskim oraz polskim nawiązując do odrodzenia się obchodów Kermeszy. Po procesji wszyscy udali się do Domu Ludowego, w którym zaprezentowano wystawę fotograficzną łemkowskich strojów ludowych, odbył się także konkurs, w którym wyłoniono najbardziej autentyczny łemkowski strój ludowy. Ten pierwszy Kermesz był swego rodzaju przełomem, ponieważ po raz pierwszy od czasów wojny mieszkańcy wsi przyszli do cerkwi w swoich ludowych strojach. W 1993 roku trudy organizacji przejęli  mieszkańcy, parafia oraz Zjednoczenie Łemków. W 1994 roku na Kermesz przyjechali dawni mieszkańcy Olchowca, mieszkający od 1944 roku na Ukrainie.

W następnych latach Kermesz był organizowany z większym lub mniejszym trudem. Przetrwał do dziś w skali, która pobiła najśmielsze oczekiwania osób z Towarzystwa Karpackiego. W kolejnych Kermeszach udział brali duchowni: Władyka Jan Martyniak (zwierzchnik greckokatolickiej cerkwi w Polsce) , Stefan Dziubyna, Bogdan Prach, Bogdan Pańczak (rektor Seminarium Lubelskiego) Julian Krawecki, Jan Nahacz, Roman Walawka, Jan Gałuszka, Bogdan Kiszko, Krzysztof Błażejewski, Miron Michajliszyn, biskup Eugeniusz Popowicz. Kermesz zyskiwał nowych współorganizatorów i sponsorów. Nie zawsze było to dobre dla samej imprezy. Brak środków finansowych wymusza ingerencje osób z zewnątrz.

W Maju 2017 odbył się kolejny, dwudziesty siódmy już Kermesz w Olchowcu.

Share this Post